ورود|ثبت نام
facebook
google+
instagram
تلگرام

04133378246

edu.pulsee @ gmail.com

نرم افزار ETABS & Safe(سازه های بتنی و فولادی)


مدت دوره :

30 ساعت


دپارتمان :

عمران


استاد :

-


تاریخ شروع کلاس ها :

1396/04/19


روزهای برگزاری :

روزهای زوج 21:30- 19:45


وضعیت :

در حال برگذاریسرفصل نرم افزارهای ETABS & SAFE

 • معرفی نرم افزار

 • معرفی قابلیت ها و محدودیت های نرم افزار های ‏ETABS‏ و ‏SAFE

 • نحوی ترسیم خطوط شبکه

 • تعریف مصالح فولادی و بتنی

 • تعریف انواع مقاطع فولادی و بتنی (المان های خطی و سطحی)‏

 • ترسیم هندسه انواع ساختمان های فولادی و بتنی

 • ‏ نکات اجرایی موثر در مدلسازی نرم افزاری

 • نحوی ویرایش مدل و آشنایی با سایر دستورات ویرایشی و ترسیمی

 • گروه بندی و انتخاب اعضا برای اعمال تغییرات بصورت گروهی

بارهای ثقلی:

 • مروری بر ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان پیرامون بار های ثقلی

 • بررسی دیتایل های معمول (دیوار، کف، پله و…)

 • ‏  نحوی تعریف الگو های بار ثقلی و اعمال آنها به ساختمان در نرم افزار

نیروی زلزله:

 • تشریح ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان پیرامون نیروی ناشی از زلزله

 •  تشریح کامل روش استاتیکی معادل و نحوی انجام آن در نرم افزار

 •  تشریح کامل روش تحلیل دینامیکی طیفی و نحوی انجام آن در نرم افزار

 •  نحوی تعریف تحلیل پی-دلتا در نرم افزار

 • تنظیم سایر پارامتر های تحلیل سازه در نرم افزار (مرجع جرم و…)‏

 •  انجام تحلیل، نحوی استخراج و مشاهده انواع خروجی های تحلیل سازه

 • طراحی ساختمان های فولادی به روش LRFD:

 • انتخاب آیین نامه طراحی سازه های فولادی و تنظیم پارامتر های آن در نرم افزار

 • تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی سازه های فولادی در نرم افزار

 • مروری بر روال طراحی تیرها، ستون ها، تیر-ستون ها و مهاربند ها در نرم افزار

 • نحوی اعمال ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۲) در ETABS

 • اشاره به نحوی اعمال ضوابط طرح لرزه ای ساختمان های فولادی

 •  سایر نکات طراحی ساختمان های فولادی و…‏

 • مشاهده نتایج و شرح جزییات طراحی

 • انتخاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تنظیم پارامتر های آن در در نرم افزار

 • تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی سازه های بتن مسلح در نرم افزار

 • مروری بر روال طراحی اجزا یک ساختمان بتن مسلح در نرم افزار

 • نحوی اعمال ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نرم افزار

 • اشاره به ضوابط طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح و جزییات آرماتور گذاری

 • تعریف و ترسیم دیوار برشی در نرم افزار

 • تقسیم بندی دیوار و نامگذاری دیوار برشی

 • انتخاب آیین نامه طراحی دیوار برشی و تنظیم پارامتر های آن در نرم افزار

 • تعریف ترکیبات بارگذاری طراحی دیوار برشی

 • انجام طراحی و استخراج خروجی های طراحی

 • تیپ بندی،

 • انجام کنترل ها

 • نهایی نمودن طراحی سازه

 • طراحی فنداسیون با استفاده از نرم افزار ‏SAFE

 • استخراج خروجی ها

 • نحوی تهیه دفترچه محاسبات


کلیه حقوق این سایت برای مجتمع آموزشی پالس محفوظ می باشد.
طراحی سایت : ایلحان