ورود|ثبت نام
facebook
google+
instagram
تلگرام

04133378246

edu.pulsee @ gmail.com

نکات مهم درباره پداگوژی


نکته 1 :
معنی فن از لغت نامه دهخدا:
 گونه،دانش،هنر، علم، طریق،اسلوب،شیوه، سان،کار، عمل،اثر
معنی فن از لغت نامه معین:
صنعت ،هنرنکته 2

آموزش فنی و حرفه ای برنامه ای است برای ایجاد مهارت و توانایی های مشاغل  و مورد نیاز (قبل از خدمت،حین خدمت و باز آموزی)نکته 3

فرد دانش و مهارت می آموزد برای انجام کاری
*فرایندی نظام دار برای رسیدن به اهداف شخصی و اجتماعی
*فعالیتی از پیش طرح ریزی شده در جهت مهارتهای کار و شغلاهداف آموزشهای فنی و حرفه ای

①ایجاد زمینه اشتغال (از نظر توزیع عادلانه امکانات جامعه)
②اشاعه فرهنگ در جامعه (ازعوامل پیشرفت و توسعه و شاخص سازندگی جامعه)
③نوسازی فنون تولید ملی
④افزایش بهره وری کار
⑤توانمندی برای استفاده از فناوری پیشرفته و نوین
⑥توسعه و بهبود توانمندی منایع انسانیویژگی برنامه های فنی و حرفه ای:

①تخصصی بودن
②ارتباط با رشد اقتصادی در کوتاهترین زمان
③ارتباط با خواسته های انسانی کارآموزان در جامعه
④ارتباط با حرف و مشاغلسخنانی از ژان ژاک روسو(فیلسوف فرانسوی)

①علیه حالت رسمی آموزش وپرورش طغیان کرد واز حقوق فرد در تعلیم و تربیت سخن به میان آورد
②هر چیزی به همان صورتی که پرورده قدرت آفریدگار جهان است،خوب است،اما هرچیزی در دست انسان تغییرماهیت میدهند
③باید به کودک احترام گذاشت وفردیت کودک را مورد توجه قرار دهد
④کار تعلیم و تربیت را با شناخت دانش آموزان آغاز شود
⑤او معتقد بود که آموزش و پرورش کودک باید کمترگفتاری وبیشتر حسی وتجربی باشد و تاکید بیش از حد برحافظه درست نیست و عقیده داشت که تعلیم و تربیت باید گسترده و همه جانبه باشد بگونه ای که توانایی های بالقوه کودک شکوفا گرددسخنانی از ژان هانری پستالوژی(مربی سوئیسی)

①پستالوژی یکی از نخستین کسانی بود که روان شناسی رابا تعلیم وتربیت پیوند داد
②پستالوژی براین نکته تاکید داشت که آموزش فردی باید سرانجام به پیشرفت اجتماعی منتهی شود
③پستالوژی به نیکی دریافته بودکه تنهاداشتن مهارت درروشهای تدریس جدید کافی نیست بلکه معلمان هم باید بتوانند آنها را به کار گیرند
④پستالوژی عقیده داشت که انظباط در صورت لزوم ،باید جدی ودرعین حال با تواضع و انسانیت همراه باشد
ژان فردریک هربارت(فیلسوف،روان شناس و مربی آلمانی)

①به نظر هربارت هدف تعلیم وتربیت بایداین  باشدکه کودک را برای زندگی در نظام اجتماعی موجود آماده کند بنابراین هربارت معتقد بود که نبایدتاکید برمعلومات طبیعت و حتی قوای ذهنی باشد بلکه باید رشد شخصیت و اخلاق اجتماعی در کانون توجه قرار کیرد

②هربارت عقیده داشت که آموزش درست آن است که با علایق کودکان همراه باشد

③هربارت معتقد بود که علاقه پیش نیاز یادگیری استروشهای هربارت

①آمادگی
          
②ارائه مطلب   
      
③ربط یا تداعی     
       
 ④تعمیم      
     
 ⑤کاربردعامل انسانی یکی از منابع ارزشمند و مهم برای تمام سازمان ها، نهادها و کارخانجات و مراکز آموزشی است.


کلمات کلیدی :

پداگوژی

کلیه حقوق این سایت برای مجتمع آموزشی پالس محفوظ می باشد.
طراحی سایت : ایلحان